Untitled Document
Topic : เรืองเล่าจากผู้อาวุโสเกี่ยวกับอาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี
คุณสุทัศน์ ออกเวหา และคุณประพิน ออกเวหา ผู้ให้ข้อมูล และหนังสือช่วงหนึ่งแห่งกาลเวลา ที่คุณประพินเขียนประวัติตนเองแต่ครั้งอดีต
คำให้สัมภาษณ์จากบุึคคลสำคัญ 3 ท่าน
 1. อาจารย์ ประพิน ออกเวหา ผู้ที่เคยมาอาคารเสือป่าเมื่อปี 2489 เมื่อครั้งเป็นนักเรียนที่โรงเรียนราชโบริกา ถูกเกณฑ์มาทำความสะอาดเสือป่า เพื่อรับเสด็จ รัชกาลที่ 8 เมื่อครั้งเสด็จอาคารเสือป่า ร่วมกับ สมเด็จย่า และพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน
 2. เรือโท อากาศ มานะเลิศ ผู้ที่ร่วมรับเสด็จ รัชกาลที่ 8 เมื่อครั้งเสด็จสโมสรเสือป่าเมื่อวันที ่17 กุมภาพันธ์ 2489
 3. อาจารย์สุทัศน์ ออกเวหา ศึกษานิเทศ เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ของการแลกอาคารระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข
 4. อาจารย์สนั่น จียังสุวัฒ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี คนแรก เป็นผู้ที่มาบุกเบิกพื้นที่บริเวณที่ตั้งของวิทยาลัยเทคนิค ราชบุรี ในปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2496 เป็นผู้ที่บอกว่าแนว Run way ของสนามบินเก่าอยู่ที่ไหน เนื่องจากได้ก่อสร้างตึกบนพื้น Run way เดิม เพราะไม่ต้องถมที่

คำให้สัมภาษณ์ อาจารย์ ประพิน ออกเวหา

อาจารย์ประพิน ได้หยิบหนังสือที่ท่านแต่ง ชื่อ ช่วงหนึ่ง แห่งกาลเวลา บอกว่า ให้หมอไปยืมอ่าน เนื่องจากเหลืออยู่เล่มเดียว ผมจึงยืมท่านมา Scan (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่) ในหน้า 68-71 ของหนังสือเล่มนี้ ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่ 17 ก.พ.2489 ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 เสด็จเสวยพระสุธารส (น้ำชา) ที่อาคารสโมสรเสือป่า พร้อม พระราชชนนี (สมเด็จย่า) และพระอนุชา (พระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน) ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปที่พระราชวังไกลกังวล หัวหิน


เรือโท อากาศ มานะเลิศ เขียนเรื่องเหตุการณ์วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2489

คำให้สัมภาษณ์ อาจารย์สุทัศน์  ออกเวหา
อาจารย์สุทัศน์ ออกเวหา อายุ 84 ปี (คำนวณอายุในปี 2555) เริ่มรับราชการเป็นครูสอนที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เมื่อปี 2494  ต่อมาในปี 2503 ย้ายมาทำงานที่ศึกษาธิการเขต 5 ดูแล 7 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (จังหวัดนครปฐมอยู่ที่เขต 1) ทำหน้าที่เป็นศึกษานิเทศน์ การศึกษาของไทยสมัยนั้นได้รับการช่วยเหลือจาก UNESCO ในปี 2508 ได้ย้ายไปจังหวัดสงคราม  และย้ายกลับมาที่ศึกษาธิการเขต 5 อีกครั้งเมื่อปี 2514  ต่อมาไปช่วยราชการที่ส่วนกลาง (กรมวิชาการ) ในปี 2517 และลาออกจากราชการ 1 ปีก่อนเกษียณราชการ ในปี 2529 เพื่อไปทำงานที่ มหาวิทยาลัยรังสิต  โดยมีตำแหน่งก่อนเกษียณคือ ในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศน์

อาจารย์สุทัศน์ เล่าให้ฟังว่า ที่ดินโดยรอบอาคารสโมสรเสือป่านั้นเป็นของลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยศึกษาธิการเขต 5 เป็นผู้ดูแลอาคารสโมสรเสือป่า ช่วงที่มาทำงานในปี 2494 ก็เคยถีบจักรยานมาที่นี่  ถนนศรีสุริยวงศ์เป็นถนนราดยาง 2 เลนแคบๆ ไปสุดที่เขาวัง บริเวณรอบอาคารสโมสรเสือป่า เป็นที่โล่งไม่มีอาคารเนื่องจากยังไม่มี โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก และโรงเรียนเทคนิคราชบุรี ยกเว้นอาคารเสือป่าที่ตั้งตระหง่านอยู่ที่นั้นเพียงตึกเดียว จำได้ว่ารอบบริเวณอาคารสโมสรเสือป่า มีต้นจามุรีอยู่มาก และมีนกไม่ทราบชื่ออะไรมาออกไข่ ซึ่งชาวบ้านมักจะเอาไข่นกไปกิน บริเวณที่ตั้งของศาล เป็นหัวสนามบิน ตัวสนามบิน ทอดยาว ไปโรงเรียนราชบริกาในปัจจุบัน ไปถึงโรงเรียนเทคนิค พื้นสนามบินไม่ได้เทปูน เป็นเพียงดินอัดแน่น และเป็นที่ขึ้นลงของเครื่องบินลำเล็กๆ ไม่ทราบว่าเลิกใช้สนามบินเมื่อปีใด แต่ใน 2494 สนามบินก็ไม่ได้ใช้แล้ว 

สมัยก่อนมีโรคคุดทะราด (ไทกอ หรือ Yaw) ระบาด พบมากที่อำเภอปากท่อ ซึ่งอำเภอปากท่อเป็นอำเภอที่กันดารน้ำ ทางสาธารณสุขได้มาขอ้อาคารสโมสรเสือป่า เป็นที่ให้การรักษา โดยมีหมดฝรั่งมาให้การรักษา ท่านแรกชื่อ หมอฮะกิ้น ซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีน อีกคนเป็นหมอชาวสวีเดน ผมทองทั้งหัว ซึ่งบริเวณใกล้ถนนศรีสุริยวงศ์ในขณะนั้น มีอาคารอยู่หลังเดียวที่มีสภาพดี เป็นของคนทำเหมืองที่ผาปกค้างคาว ซึ่งให้หมอฝรั่งเช่า ซึ่งตัวตึกยังอยู่ ถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้รื้อ อยู่ที่ถนนศรีสุริยวงศ์ ถ้ามาจากเขาวังก่อนจะถึงแยกที่จะเลี้ยวซ้ายไปตลาดกำนันหลักประมาณ 100 เมตร จะเห็นอาคารดังกล่าว  ซึ่งคุณลุงสุทัศน์ก็พาพวกเรา เพื่อไปดูอาคารดังกล่าว

 


สรุปคำให้สัมภาษณ์ อ.สนั่น จียังสุวัฒ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.30 น.
ประวัติการทำงาน
 • เป็นครูใหญ่ตั้งแต่โรงเรียนช่างไม้ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคราชบุรี แล้วเปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในปัจจุบัน
 • ได้ย้ายไปที่จังหวัดนครปฐม เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เป็นศึกษานิเทศน์เขต 1 และสุดท้ายย้ายมาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุร
เกี่ยวกับพื้นที่สนามบินและตำแหน่ง Runway
 • วิทยาลัยเทคนิคได้มาที่นี่ก่อนสาธารณสุข (ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) ก่อนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โรงเรียนราชบริกานุเคราะห์ ส่วนศาลจังหวัดน่าน่าจะตั้งใกล้เคียงกับวิทยาลัยเทคนิค
 • อาคารสโมสรเสือป่ามีมาก่อนหน้านั้น แต่ไม่ทราบว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ใช้เป็นสถานที่รักษาคุดทะราด
 • ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกองทัพอากาศ หลังจากได้รับอนุญาตก็เข้ามาสร้างหอนอนของนักเรียน และบ้านพัก ในปี 2496 เป็นเรือนไม้ โดยก่อสร้างบนพื้น Runway ตามแนวของ Runway เนื่องจากดินบดอัดแน่น บริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นทุ่งนา มีไม้รวกจำนวนมาก
 • พื้น Runway กว้างประมาณ 50 เซนติเมตร
 • แนวของ Runway เริ่มจากทางฝั่งศาล (ถนนยุติธรรม) ผ่านโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์มายังวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 • หอพักนักเรียน และบ้านพัก ที่สร้างบนแนว Runway ปัจจุบันได้รื้อไปแล้ว ได้สร้างเป็นอาคารคหกรรม (ปัจจุบันอาคารคหกรรมเป็นที่เรียนของศิลปกรรมจึงเปลี่ยนชื่อเป็น ตึกศิลปกรรม อยู่หลังสนามฟุตบอล)
 • Runway เป็นตัว T โดยหัวตัว T อยู่ทางฝั่งศาล ส่วนหางตัว T จะพาดจากโรงเรียนราชบริกานุเคราะห์มายังวิทยาลัยเทคนิค ?
ภาพจำลอง Runway น่าจะใกล้เคียงกับในภาพ คือ แนว Run way เป็นดินอัดแน่น สำหรับพื้นสนามบินอื่นที่ไม่ใช่ run wayเป็นพื้นดินมีหญ้าขึ้น
 
 
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ สโมสรเสือป่า ราชบุรี
สถานที่ตั้งมูลนิธิ ศูนย์อนามัยที่ 4 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000